toggle

Moje básne

Univerzita | Pozri sa | „Výročna” | Sny | (P)oprava | Ona | Čierny deň | Časy školské | Sen koženej hlavy | Najlepší | Matematika | Čas | Dni beznádeje

Univerzita

Pozerám okolo seba, vidím štyri múry,
je to tak stále, roky tie isté chmúry.
Toto má byť cesta k tomu, čo chcem?
Univerzitná škola, no ja repcem.

Tenisky na nohy a taška na plece,
bežím mestom, na hlave mám vrece,
nech nevidím okolitý svet ani ľudí,
inak to kradmé myšlienky povzbudí.

Vstupujem na palubu, kde mám číslo,
nie je ma vidieť v dave, ťahám veslo,
makám, kým sa nepotopím na dno,
kým nemám na skúške v hlave prázdno.

Búrka prichádza, zrazu sa zatiahne,
môj svet sa nahne a takmer spadne,
no keď vidím iných denne bojovať,
nemám v pláne ani ja stroskotať.

(4. apríla 2012)